trad_klippning_webb

Trädbeskärning

Vi erbjuder alla typer av beskärning och ger råd om vad just ert träd är i behov av. Beskärning bygger på lång framförhållning och är en åtgärd för att avvärja problem innan de dyker upp. Felaktiga ingrepp kan lätt leda till stressade träd med svåra rötskador, nedsatt vitalitet och försämrat utseende. Äpple och päronträd beskärs med fördel under vintern medan plommon och körsbär beskär under JAS-perioden, Juli-Sep. Är trädet inte beskuret på många år bör man reducera trädet i steg över tid. Vi gör även kronreduceringar och nedtagning av enskilda grenar.

Från 1:a augusti 2016 är det dessutom RUT-avdrag på 50% för dessa tjänster. 

För prisuppgifter eller övriga frågor vänligen kontakta oss