grasklippning_webb

Trädgårdsskötsel

Vi sköter om din trädgård från vår till vinter. Tillsammans gör vi upp en skötselplan där vi planerar tid och åtgärder efter er ambition. Vi klipper gräs, ogräsbekämpar, reducerar häckar och buskar, planterar, gödslar och mycket mer.

Exempel på avtal:

  • Sommaravtal- Vi kommer 2 tim varje vecka och håller snyggt och prydligt.
  • Skötselavtal- Vi börjar med vårstädning och håller efter din trädgård varje vecka, fr 2 timmar/vecka och avslutar med höststädning
  • Engångsbehov- Vi hjälper till att komma igång på våren, eller kanske snygga till trädgården vid försäljning av bostaden
    De flesta av dessa tjänster är RUT-berättigade dvs 50% skattereduktion
  • För prisuppgifter eller övriga frågor vänligen kontakta oss