För en trädgård värd att njuta av.

Hortum är en helhetsentreprenör gällande BRF och privata bostäder och dess grönytor. Vårt måtto är att hålla en inspirerande relation mellan oss och våra kunder.

Löv och kratta

Vår- & höststädning

När vårsolen börjar värma hjälper till att "nolla" ytorna och ta bort vinterskruden.

Vi tar bort gamla löv och annat trädgårdsavfall så den dagliga skötseln blir effektiv. Växter, buskar och träd behöver jord och näring för att orka med en sommarsäsong samt att fjolårsperennerna klipps ned.

Vi förbereder er utemiljö för vintern. Löv i drivor, speciellt Eklöv, förstör gräsmattor och plantor. Vi bäddar in häckar och planteringar samt tar upp överblivet trädgårdsavfall, självklart erbjuder vi bortforsling.

Ring oss
Bryggare Bergsväg 2, 182 47 Enebyberg 08-410 675 00 info@hortum.se